menusearch
sohacompany.com

ISO14001:2015

(0)
(0)
ISO14001:2015

سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 چیست؟

استاندارد ISO 14001 استانداردی است که به یک نهاد امکان می‌دهد سیاست ها و اهدافی را که حساب های الزامات قانونی و سایر الزامات را در نظر بگیرد، توسعه و پیاده سازی کند. وقتی شرکت ها این استاندارد را اعمال می‌کنند، در مورد شرایط و ابعاد مهم زیست محیطی مورد نیاز سیستم مدیریت محیط زیست، به صورت کنترل شده عمل می‌کنند. این استاندارد در ابعاد محیطی اعمال می‌شود که بنگاهها می‌توانند کنترل و مؤثر باشند. بنابراین استفاده از این استاندارد به عوامل مختلفی چون دامنه عملیات، محصولات و خدمات موجودیت و شرایط عملیاتی موقعیت جغرافیایی بستگی دارد.

سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 چیست؟

 

جهت دریافت خدمات مشاوره و اخذ گواهینامه اینجا کلیک کنید

سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 به طور عمده بر روی:

  • کاهش نیاز به منابع طبیعی
  • به حداقل رساندن صدمه به خاک، آب و هوا در حین عملیات
  • حمایت از این تلاشها با تجزیه و تحلیل ریسک

استاندارد مورد نظر در واقع مجموعه ای از چندین استاندارد است:

  • TS EN ISO 14001 سیستم های مدیریت محیط زیست - شرایط و ضوابط
  • TS ISO 14004 سیستم های مدیریت محیط زیست - راهنمای کلی برای اجرای
  • TS EN ISO 14020 برچسب ها و اعلامیه های زیست محیطی - اصول کلی
  • TS EN ISO 14040 مدیریت محیط زیست - ارزیابی مادام العمر - اصول و چارچوب
  • TS EN ISO 19011 راهنمای ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت محیط زیست (استانداردهای قبلی ISO 14010، 14011 و 14012)

در مواجهه با مشکلات جدی زیست محیطی امروز، به ویژه کلیه مشاغل تولیدکننده کالا، یک سیستم مدیریت محیط زیست مطابق با الزامات استاندارد ISO 14001 برای ایجاد، اسناد، پیاده سازی، اطمینان از تداوم سیستم و نیاز به بهبود مداوم این سیستم است.

هنگامی که از محیط زیست یاد شده است، منابع طبیعی مانند خاک، آب و هوا، پوشش گیاهی زمین و محیط حیوانات و افرادی که بنگاهها فعالیت خود را انجام می‌دهند منظور شده است. سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 سیستمی است که به عنوان بخشی از سیستم مدیریتی بنگاه اقتصادی به منظور ایجاد، اجرای و مدیریت ابعاد زیست محیطی بنگاهها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم ساختار سازمانی، فعالیتهای برنامه ریزی شده، مسئولیت ها، برنامه ها، فرایندها و منابع را در بر می‌گیرد. تمامیت و سازگاری همه این موارد توسط این سیستم تضمین شده است.

شرکت ما به دلیل رویکرد حساس خود به محیط، خدمات صدور گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 را به شرکتهای خواستار ارائه می‌دهد.

 

جهت دریافت خدمات مشاوره و اخذ گواهینامه اینجا کلیک کنید